Fundația Progress a lansat un instrument de măsurare a impactului social al investiției companiilor în comunitate

  • de
  • 3 min read

Fundația Progress a lansat un instrument pentru măsurarea impactului social al investițiilor în comunitate: SROI (Social Return on Investment). Acesta este destinat companiilor care doresc să evalueze și să raporteze eficiența investițiilor lor sociale într-un mod sistematic și riguros.

În contextul noii directive a Comisiei Europene privind raportarea de sustenabilitate corporativă (CSRD), companiile care îndeplinesc două din trei criterii – cifră de afaceri netă de peste 40 milioane euro, active de peste 20 milioane euro și 250 de angajați în medie pe parcursul exercițiului financiar – sunt obligate să facă raportări non-financiare începând din 2024. Aceste raportări cuprind mai mult de 1000 de tipuri de date din domeniile mediu, social și guvernanță. În domeniul social, sunt incluse peste 430 de tipuri de date, variind de la politici interne referitoare la forța de muncă până la impactul comunitar al activităților companiei.

Fundația Progress a adaptat pentru România instrumentul SROI (Rentabilitatea SOCIALĂ a Investiției) pe parcursul a 7 ani de măsurare și raportare a impactului social, acumulând o vastă experiență și expertiză în acest domeniu. Analiza SROI cuantifică beneficiile sociale, economice și de mediu ale proiectelor, transformându-le în valori monetare. Acest cadru metodologic atribuie o valoare în bani beneficiilor sociale, economice și de mediu create de o organizație, bazându-se pe analiza cost-beneficiu. Se evaluează astfel măsura în care investițiile cu impact social sunt eficiente din punct de vedere economic, oferind companiilor un raport clar între costuri și impactul generat, facilitând o comunicare eficientă cu stakeholderii.

„Există o cerere tot mai mare pentru mai multă transparență în ceea ce privește raportarea non-financiară din partea consiliilor de administrație, a investitorilor, a societății civile și a organismelor de reglementare. A comunica faptul că ai investit o anumită sumă de bani în proiecte sociale, educaționale sau de mediu aduce cu sine și responsabilitatea față de rezultatele obținute. A spune care este impactul generat de suma investită, a evalua starea inițială și finală a beneficiarilor implicați, a evalua unde a fost cea mai eficientă intervenție denotă GRIJĂ, atât pentru finanțele companiei, cât și pentru comunitățile pe care le sprijină companiile.”, a declarat Camelia Crișan, Director Executiv al Fundației Progress.

SROI pune accentul pe valoarea creată, traducând beneficiile aduse comunității în valoare financiară. Spre deosebire de ROI (Rentabilitatea Investiției), SROI ia în calcul beneficiile aduse comunității și le traduce în valoare financiară. Prin urmare, permite calcularea unui raport care pune în balanță costurile și rezultatele obținute; de exemplu, un raport de 1:2 arată că pentru fiecare unitate monetară investită, valoarea socială creată este de două unități.

Fundația Progress oferă servicii de consultanță și analiză SROI companiilor care doresc să raporteze eficiența investițiilor lor sociale. Aceasta ajută organizațiile să înțeleagă și să maximizeze impactul social al proiectelor lor, oferind un instrument esențial pentru planificarea strategică și evaluarea pe termen lung a inițiativelor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *